terug naar startpagina

Welink

 

 

      Gereformeerde Kerk

           Emlichheim

  
Het Drentse geslacht Welink is afkomstig uit het Duitse Emlichheim (Emlenkamp). De plaats ligt in het noordwestelijk deel van het graafschap Bentheim vlak bij de grens met Nederland. In 1312 wordt Emlichheim voor het eerst in acta genoemd. Tegenwoordig telt de gemeente ca. 13.200 inwoners. De gemeente is na een gemeentelijke herindeling samengevoegd met de gemeenten Hoogstede, Laar en Ringe.

Vorwald.

 

De boerschap Vorwald ligt aan de Vecht tussen Emlichheim en Gramsbergen. Vorwald viel vroeger kerkelijk onder Emlichheim.
Omstreeks 1800 staat er in de meeste plaatsen in het graafschap maar een kerk: de gereformeerde. De dominee is gelijk ambtenaar van de burgerlijke stand. Iedereen die gedoopt, getrouwd of begraven wordt, moet in de betreffende kerkboeken genoteerd worden. Iemand die weigert zijn kind te laten dopen of de kerk te bezoeken, kan daarvoor kerkelijk bestraft worden.

 

Op 20 mei 1845 wordt de oud-gereformeerde kerk van Emlichheim gesticht. Dit vindt plaats in het huis van Steven Lucas in Vorwald.

 

Op 12 augustus 1815 overlijdt in Groot Ringe onder Emlichheim de wever Jan Welink. Men vindt hem ook onder de naam Jan Klaassen alias Welink en Jan Klaassen Bremans Meyer. Hij is een zoon van Klaas Welink en Hendrikje Hinken.

 

Jan trouwt in 1770 in Emlichheim met Geertje Schoemaker. Uit hun huwelijk wordt Klaas Welink geboren. Klaas is wever. Hij trouwt in 1798 in Emlichheim met Geerdje Brunink (Bruning), dochter van Harm Brunink en Zwane Brunink.

 

Uit hun huwelijk wordt Geert Welink geboren. Geert zoekt zijn heil in Drenthe. In de overlijdensakte van de gemeente Ruinen in verband met zijn overlijden op 26 januari 1883 te Fluitenberg (Ruinen) staat, dat hij is geboren op 21 december 1802 te Groot Ringen als zoon van Berend Weling en Maria Schiffer. Twee van zijn kinderen worden bij de geboorte Klaas en Geertje genoemd. Dit bewijst tezamen met de kerkelijke gegevens van de gereformeerde gemeente te Emlichheim, alsmede met een acte van toestemming, afgegeven door Klaas Welink te Groot Ringe op 19 januari 1835 voor zijn zoon Geert om in het huwelijk te treden (hij tekent de verklaring met een kruismerk), dat de ouders van Geert Welink Klaas Welink en Geertje Bruning zijn.

 

Wilt u genealogische gegevens van deze familie? Als u mij e-mailt, stuur ik u deze graag toe. 

 

 

Jan Welink (alias Jan Klaassenzn. Bremans Meyer), wever, geb. circa 1743, overl. Groot Ringe 12 augustus 1815, begr. te Emlichheim (Emlenkamp) 16 augustus 1815, tr. voor september 1770 Geerdje Schoemaker, ged. te Emlichheim 7 juni 1745, lidmaat aldaar 1766, overl. voor augustus 1815, dr. van Jan Schoemaker.

Uit dit huwelijk wordt geboren Klaas Welink, wever, ged. te Emlichheim 30 september 1770, overl. na december 1825, tr. te Emlichheim voor maart 1798 Geerdje Brunink (Bruning), geb. te Scheerhorn, ged. te Emlichheim 20 januari 1760, lidmaat aldaar 25 maart 1782 (in 1783 tijdelijk vertrokken naar Borger), overl. te Groot Ringe 11 december 1825, dr. van Harm Brunink en Zwane Brunink.

Uit dit huwelijk wordt Geert Welink geboren. Hij is evenals zijn vader en grootvader wever. Hij wordt gedoopt in de gereformeerde gemeente Emlichheim 22 december 1801, lidmaat aldaar 6 april 1822, vertrekt met attestatie 19 januari 1835, overl. Fluitenberg, Ruinen 26 januari 1883, tr. te Smilde 24 februari 1835 Wietske Lourens Keuning, naaister, geb. 6 december 1801 te Smallingerland (Zuiderdragten), overl. te Smilde 17 mei 1869, dr. van Lourens Sietzes Keuning en Trijntje Everts. Hieruit nageslacht. 

Copyright 2012 frans a.m. van gorkum

info: fransvangorkum@gmail.com

 

GENEALOGIE

www.fransvangorkum.nl