terug naar startpagina

Van Triest

 

 

De familie Van Triest komt al vroeg voor in het Gelderse. In Arnhem leven eind veertiende eeuw Goeswijn en Jan Hubertszoon van Triest. Op hun zegels in 1382-1392 staat een schild met kruis, waarover een schuinstaak.

 

Jorden van Triest runt in 1572 een dranklokaal, want op zaterdag na Sint Maria Magdalenadag (22 juli) komen de burgemeester, de richter en de schepenen bij hem ‘67 quarten wijns’ verteren.

 

Een bekende Van Triest was Jacobus. Hij werd geboren te Nijmegen en was licentiaat in de godgeleerdheid en rector van het juridisch college te Keulen (1598). Hij werd geroemd om zijn zacht, oprecht, werkzaam en beschaafd karakter. Hij schreef het Epigrammatum Morialum (libri III, Col. 1600).

In de stad Nijmegen behoorden leden van de Nijmeegse familie tot de magistraat. Mogelijk was de familie gelieerd aan de gelijknamige familie in het Land van Cuijk, die daar vanaf de 16e eeuw voorkomt. Uit Grave bijvoorbeeld was afkomstig de ‘gelaesscrijver ende schilder’ (glasschilder) Govert of Godert Peterszoon van Triest. Hij kocht in 1563 voor de Schepenbank van Breda het woonhuis op de hoek van de Lange Brugstraat en Steenbrugstraat, van de weduwe van de schilder Augustijn Jordaens, Aleyt Lambrecht Ruyseners.

 

De aanwezigheid van de Triest-familie in Nijmegen is onder meer terug te vinden in de straatnaamgeving. In het Stratenboek van Rob Essers komt voor het straatje ‘Gaert van Tryestgesken’. Essers noemt het “een vervallen naam (1566) van een niet nader aan te duiden gas. Teunissen (1933) vermeldt bij Beynumsgas dat deze in de 16e eeuw van Triestgesken genoemd werd, naar Godfried van Triest die aan de linkerzijde van de straat woonde. Ook Daniëls (1949) situeert deze gas in de Broerstraat (naast het geboortehuis van Petrus Canisius)”. Verder schrijft hij: “Het Kanishuis (...). Merkwaardigerwijze werd de erneven liggende gas niet dan vrij laat, en dan naar het schijnt nog zelden, naar het Kanishuis genoemd. We vonden slechts: Gaert van Tryestgesken 1566 (van Schevichaven, 'Straten' enz., pag. 234), Geritt van Trystgesken 1.2.1600, Schepenprotocol,  Trystengeske 11.4.1597 en 22.7.1615, Schepenprotocol”.

Ook schrijft hij: "Originele Schepenacte 12 maart 1640. De achterkleinkinderen uit het eerste huwelijk van Jacob Kanis verkopen hier het huis aan Werenfried van Wichen, die het, volgens Van Schevichaven reeds in 1634, zeker reeds in 1636, in huur bewoonde”.

Gaerdt of Godfried van Tryst trouwde met Wendel Kanis. Zij was de zus van de heilige Petrus Canisius (Nijmegen 8 mei 1521- Fribourg 21 december 1597). Petrus Canisius was een Nijmeegse theoloog en de eerste Nederlandse jezuïet. Hij werd in Nijmegen geboren als Peter Kanis, zoon van burgemeester Jacob Derickszn Kanis en Jelis van Houweningen. Zijn moeder overleed op zijn vijfde en zijn vader op zijn drieëntwintigste. Na zijn Latijnse school in Nijmegen studeerde hij filosofie en theologie te Keulen en behaalde daarin de doctorsgraad. Hij studeerde ook korte tijd kerkelijk recht in Leuven. In 1543 trad hij, na een ontmoeting met de jezuïet Pierre Lefèbre als eerste Nederlander in bij de toen net opgerichte orde der jezuïeten. Hij doceerde in zijn leven op verschillende plaatsen in Duitsland. Ook nam hij deel aan twee sessies van het Concilie van Trente.

Petrus Canisius speelde een voorname rol in de contrareformatie. Onder andere door het schrijven van verschillende catechismussen bestreed hij de reformatie en de onwetendheid op geloofsgebied onder de katholieken. Zijn beroemdste catechismus is de Summa Doctrinae Christianae van 1555 in vraag-antwoord-vorm die in vele talen werd vertaald en ontelbare uitgaven kent. Zijn catechismus beleefde meer dan duizend herdrukken in 26 talen en is daarmee een van de meest herdrukte boeken in de Nederlandse geschiedenis. Canisius overleed te Fribourg in Zwitserland op 21 december 1597 met zijn catechismus in zijn handen. Op 21 mei 1925 is hij op grond van aan hem toegeschreven genezingswonderen heilig verklaard door paus Pius XI, die hem tevens de eretitel van kerkleraar schonk. Zijn feestdag wordt op 21 december gevierd. In Nederland, Duitsland en volgens de heiligenkalender van vóór het Tweede Vaticaans Concilie op 27 april.

 

Wilt u genealogische gegevens van deze familie? Als u mij e-mailt, stuur ik u deze graag toe.   
 

 

Gaerdt (Gerard/Godfried) Thomaszn. van Tryst , geb. te Nijmegen ca. 1525, overl. te Nijmegen 1566, provisor  van het H. Geest Huis te Nijmegen (1555, 1559), stadsrentmeester (1555), schepen en burgemeester (1557-1565), leenman van Kleef (1558), erfpachter (1562), woonde aan de Beynomsgas te Nijmegen, overl. Nijmegen 11 mei 1566, zegelt met wapen met de hertekop, tr. te Nijmegen 28 januari 1542 Wendelien Kanis, geb. 1522-1526, overl. te Nijmegen 1575, dr. van Jacob Kanis  en Jelis van Houwingen. Uit dit huwelijk worden geboren:
1. Jacob. Hieruit nageslacht.
2. Godard (Gottfried, Gaert), geb. ca. 1550, overl. na 1600
3. Henrisken, geb. 1556, overl. na 1614, tr. Cornelis die Jeger
4. Thomas, overl. 1596
5. dochter, jong overl. vóór 1550-1555
6. dochter, jong overl. vóór 1550-1555
7. dochter, jong overl. vóór  1550-1555

 

 

Copyright ® 2012 frans a.m. van gorkum

info: fransvangorkum@gmail.com

 

GENEALOGIE

www.fransvangorkum.nl