terug naar startpagina

Klutman

Liemers-Limburg-Brabant

 

 

 

zegel Rutger Cluytmans

 

 

 

 

De oorsprong van de Gelderse families Klutman en Kluitman ligt in het Limburgse Maasdorp Helden. De wortels van dit omvangrijke geslacht liggen -via een hypothetische schakel- in Noord Brabant, waar ook nu nog vele Kluytmansen wonen. In de Meijerij en meer specifiek het Peelgebied ontwikkelden zich in de loop van de eeuwen een drietal families, waarvan de onderlinge verwantschap nog niet is aangetoond.

 

Het gaat om de volgende families:
1. Cluytmans Vorstenbosch-Nistelrode-Schiedam-Alkmaar (uit deze tak stamt de bekende Alkmaarse uitgeversfamilie Kluitman).
2. Cluytmans Sint Oedenrode (deze tak beweegt zich net als de Deurnese tak in de zestiende en zeventiende eeuw in bestuurlijke kringen).
3. Cluytmans/Klutman/Kluitman Deurne-Bakel-Gemert/Helden-Babberich (vooral over deze tak gaat de familiegeschiedenis).


Via stamvader en priester Macharius De Buck worden de Cluytmannen in de veertiende eeuw leenman en thiendpachter. Hun landerijen liggen in Vlierden, Bakel en Deurne zelf (bijvoorbeeld in het buurtschapje ‘t Kerkeind). Deze goederen leveren goederen en inkomsten op, waarmee de Cluytmannen zich in hun levensonderhoud voorzien. Ze vullen het aan met openbare of kerkelijke functies, zoals schepen, vorster, borgemeester en kerkmeester.

 

Hun levenswijze houden zij lang vol. In de zeventiende eeuw neemt hun maatschappelijke en economische betekenis langzamerhand af. Oorlog, ziekte, dood en religie zijn daar debet aan. Als bijvoorbeeld de Staatsen het Peelland definitief in handen krijgen, verzwakt dat de positie van de katholieke bevolking. De bekende Deurnese geschiedkundige H.N. Ouwerling heeft op een fascinerende manier de geschiedenis van de dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden in 1933 beschreven. Ouwerling beschrijft vooral het wel en wee van deze plaatsen, als de Staatsen het katholicisme als een duivelse ziekte willen uitdrijven.

 

Op 17 augustus 2007 maakte ik een reis door Noord-Brabant en Limburg. Ik deed Gemert aan en ook Bakel, Deurne, De Mortel, Neerkant, Meijel, Panningen en Helden. Overal op zoek naar de plekjes waar mijn voorvaderen verkeerden. Het werd een teleurstellende reis. Er is weinig bewaard gebleven van het vroegere in deze dorpen. Gemeentebesturen hebben in de twintigste eeuw de karakteristieke dorpsgezichten zonder omwegen verwoest of uit pure geldnood laten verpauperen, waardoor de slopershamer gerechtvaardigd de genadeklap kon uitdelen. Maar de archiefkasten lijken de sloopzucht van de bestuurders te hebben weerstaan. Daar vond ik de historie van mijn voorouders volop.

 

Wilt u genealogische gegevens van deze familie? Als u mij e-mailt, stuur ik u deze graag toe. 

 

ALLES OP EEN KLUIT

 

Boek van Frans van Gorkum over de familie, verschenen in 2011.

Meer informatie:
www.unibook.com/nl/Frans-van-Gorkum/ALLES-OP-EEN-KLUIT

 

Het boek telt 213 pagina’s met vele unieke foto’s. Het boek kost 21 euro exclusief verzendkosten. Dit is de echte kostprijs. Er worden geen royalities berekend. 

 

-----------------------------------

 

Heer Hermannij Makarius (Macharius, Keris, Keers, Makarijs) van (de) Rutte alias De Buck, priester, vicaris en rector van de kerken van Bakel en Deurne, leeft tussen ca. 1350-1425, heeft een relatie (1e) met Jutta de Rutte de Swijnsputte, dochter van Aert Melis van Vlierden en Katalijn, heeft een relatie (2e) met Aleyt van Rutt. Uit de eerste relatie worden geboren:
1. Jan senior
2. Jan junior
Uit de tweede relatie worden geboren:

3. Goyart 
4. Rutger

 

Jan senior van Rut, leeft tussen 1390 en 1450 te Deurne-Bakel, heeft een relatie met Jenneken van Uden. Uit deze relatie worden geboren:
1. Jan
2. Lijsbeth, tr. Jan Jans van Erpe, kerkmeester, provisor kerk van Deurne, schepen en schout van Deurne, overl. voor 1544, zn. van Jan Willemszn. van Erp en Margriet Lambrecht Lamberts van Loen de Ouste

Rutger van Rut Smeyts, leeft tussen 1390 en 1450 te Deurne-Bakel, heeft een relatie met Luijtgard, dr. van Henrick Boyaert. Uit deze relatie worden geboren:
1. Aleit
2. Johannis de Ruth

 

Johannis de Ruth alias van de Cluijt geheten Cluytmans, woont dicht bij de kerk van Deurne, geb. te Deurne ca. 1420, overl. vóór 1480, momber en provisor van de Tafel van de Heilige Geest te Deurne, tiendpachter van de Duitse Orde te Deurne, heeft een relatie met Aleide.
Uit deze relatie worden geboren:
1. Rutgher Jan. Hieruit nageslacht.
2. Johannes Jan. Hieruit nageslacht.
3. Egidius (?) 

Copyright ® 2012 frans a.m. van gorkum

info: fransvangorkum@gmail.com

 

GENEALOGIE

www.fransvangorkum.nl