terug naar startpagina

 

Van Gorkum Buren-Nederland

 

NIEUW

 

BOEK VERSCHENEN OVER JAN EGBERTUS VAN GORKUM

 

Meer informatie en bestellen:
http://www.shopmybook.com

Kostprijs (incl. BTW) : 27,11
Bindwijze : Harde kaft
Formaat : A4
Aantal pagina's : 87
Kleur : Full Color
Publicatiedatum : 24/09/2012

In de zeventiende eeuw leeft in Buren Meerten van Gorkum. Hij is schipper. Hij wordt na zijn dood begraven in de NH Kerk te Buren vlakbij het graf van Maria van Buren, een dochter van Willem van Oranje. Hij trouwt Aelbertgen Aelberts Backers. Na haar overlijden wordt zij begraven in hetzelfde graf als haar man.

 

Uit dit echtpaar komt het patriciersgeslacht Van Gorkum voort met nogal wat vooraanstaande militairen. De bekendste is Jan Egbertus van Gorkum, een militair cartograaf. Hij wordt in Arnhem geboren in 1780 als zoon van de kunstschilder Gerardus van Gorkum. De kunstzinnige genen bezorgen hem het tekentalent, waarmee hij later internationale roem zal vergaren.


Op 9 februari 1862 overlijdt hij op het Huis te Vuren. Daar logeert hij bij zijn dochter Constantina Adriana en zijn schoonzoon mr. Jan Viruly van Vuren en Dalem. Zijn dood wordt alom betreurd. De familie ontvangt vele condoleances, onder meer van prins Frederik der Nederlanden, Koning Willem II en Koningin Anna Paulowna, de Prins van Oranje, de koning van Pruissen en de Minister van Oorlog.

 

De familie begraaft Jan Egbert van Gorkum in Vuren op het protestants kerkhof. Op zijn grafsteen prijkt onder het familiewapen de spreuk: "Vivit post funera virtus". Gezien zijn militaire achtergrond moet deze variant op de Latijnse spreuk Manet post funera virtus zal zijn bedoeld: "De moed blijft voortleven na de dood". De wapenfiguur, een doodshoofd, wordt omringd door een ouroboros ofwel een slang die in zijn eigen staart bijt. Het symboliseert de cyclische aard van de natuur, het eeuwige terugkeren en de eenheid van alles. Jan Egbertus voerde als eerste het familiewapen. Het is een in goud met blauw en rood gezoomde penning, beladen met een doodshoofd boven twee schuin gekruiste doodsbeenderen, alles zilver. Een kringvormige rode slang omgeeft het geheel. Helmteken: een zilveren vlucht met doodshoofd. Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver.

 

Het graf verkeert tegenwoordig in een desolate toestand. Het duurt niet lang meer. Dan is de stenen dekplaat door de werking van de natuur volledig verwoest. Jammergenoeg zijn er geen middelen om het graf van deze belangrijke Nederlander te restaureren. Wie kent een fonds om het herstel te financieren?

 

Wilt u genealogische gegevens van deze familie? Als u mij e-mailt, stuur ik u deze graag toe.  
 

 

Adriaan van Gorcum, geb. ca. 1569, is de oudst bekende voorvader. Zijn zoon heet Meerten Adriaansz. van Gorcum, schipper, geb. te Buren ca. 1596, begr. 2 februari 1675 te Buren, tr. vr 1621 Aelbertgen Aelberts Backers, geb. ca. 1598, dr. van Aelbert Backers, begr. te Buren 8 juli 1666 in hetzelfde graf als haar man. Uit dit huwelijk o.a.:
1. Adriaan Meerten.
2. Christiaen Meertenszn. Hieruit nageslacht. 

Adriaan Meertenszn. van Gorcum, schipper, ged. te Buren 1 oktober 1626. tr. Aeltje Gerritsdr. Rouw, geb. ca. 1631, begr. te Buren 17 november 1697. Uit dit huwelijk worden geboren:

1. Meerten, ged. te Buren augustus 1659, begr. ald. 31 december 1704
2. Lijsbert, ged. te Buren 2 juni 1665, begr. ald. 3 juni 1713
3. Aaltje, ged. te Buren 18 juni 1669
4. Geertruid Adriaansdr., geb. te Buren ca. 1667, overl. te Tricht, met attestatie van Buren lidmaat te Tricht 6 juli 1710, tr. 1e voor 5 april 1696 (doop kind te Buren) Hendrick Coppel (1661-1696), tr. 2e te Buren (otr. 26 maart 1699) 10 april 1699 Gerrit Sondagh, ged. Werkhoven 28 juli 1675, jm. van Werkhoven, woonde te Buren, lidmaat te Tricht met attestatie van Buren 6 juli 1710, zoon van Rutger Sondagh, bakker te Werkhoven, en Maritie Masen, ged. te Buren
5. Marike, ged. te Buren
6. NN., begr. te Buren 29 april 1664
 

Copyright 2012 frans a.m. van gorkum

info: fransvangorkum@gmail.com

 

GENEALOGIE

www.fransvangorkum.nl